KENDO DOJO
   Gedatsu Members
1 Dan - 3 Dan 4 - 5 Kyu 0 - 6 Kyu
Tabuchi Takeo Nakashimo Bruce Tanaka Mari
Tabuchi Tsvia Chen Ahmik Hayashi Remi
Chinen Kumi Chen Daphne Haishima Yuuki
Matsumoto Sachiyo Hayashi Manami Kawai Ryan
Matsuyama Shigeru Hayashi Kysa Kawai Kimi
Chinen Masaaki   Kusayanagi K.
Taguchi Takahiro   Nagai Erin
Kim Esther   Kim Ennio
Miyata Matthew   Martinez Jason
Ujiie Shingo   Espinoza Jose
Shibata Aimi   Hanataka Lyon
Tanaka Rei   Hayashi Shogo
    Kongo Yamato
    Huang Mason
1 - 3 Kyu   Le Andrew
Tom Andrew   Le Ayden
Shima Rintaroh   Shibata Ken
Lim Hayoon   Shibata Kenji
Nakashimo Daiki   Liu Andy
Nakashimo Toshiki   Lee Kevin
Tabuchi Toshiro    
Sears Sean    
     
     
     


 

© 2007 Gedastu USA Kendo Dojo
GEDATSU USA